Mobil Trafik Fiziksel Mağazanızın Satışlarını Arttırıyor

Günümüzde ürün odaklılıktan tüketici odaklılığa gidildikçe firmalar da stratejilerini bu anlayışa göre oluşturmaktadır. Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, onlara en iyi şekilde ulaşabilmek daha da önem kazanmakta.  Mobil cihazlar ise müşterinin nabzını hem anlık olarak tutabilmeyi hem de nokta atışı segmentasyonla verimliliği artırmayı mümkün kıldığından firmaların en büyük yardımcısı.  

Google’ın araştırmasına göre, birçok tüketici mobilde ürün ve hizmetleri gezerken, satın alma aşamalarını çevrimiçi ya da fiziksel mağazada tamamlıyor. Böylece mobil trafik hem e-ticaret cirosuna, hem de fiziksel mağaza cirosuna katkı sağlamış oluyor. Üstelik mobil cihaz ve fiziksel mağaza etkileşimi tek yönlü de değil. Mağazadan mobile de bir yönelim söz konusu. Öyle ki, tüketicilerin %42’si fiziksel mağazada istedikleri bilgilere ulaşamadıklarında akıllı telefonlarından yardım alıyor. Bu tüketicilerin %46’sı da mağazanın sitesine ya da uygulamasına yönelirken, %30’u başka bir mağazanın sitesinde ya da uygulamasında vakit geçiriyor. Mağazasına girmeye ikna ettiği tüketicinin anlık ihtiyaçlarına hızlı cevap veren firmalar rekabet avantajı sağlıyor.

Mobil’in Ciroya Etkisinin Artmasının 4 Nedeni

1. Mobil kültüre adaptasyon

Akıllı telefonlar tüketicilerin hayatında gittikçe önemli bir yer tutmakta. Bu sebeple mobilin sadece iletişim aracı olmadığını, birçok noktada insanları asiste ederek onların hayatlarını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Bütün bu gelişmeler tüketicinin algı ve beklentilerini de şekillendiriyor. Artık günümüz tüketicisi hem modern hayatın stresi ve hızından hem de teknolojinin birçok alanda hayatını kolaylaştırdığını deneyimlediğinden firmalardan hızlı, pratik ve sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım bekliyor.

2. Daha hızlı telefonlar 

Mobile yapılan yatırımlardan sonuç alabilmek için en kritik konulardan bir tanesi ise mobil hız.   Gelişen teknolojilerle telefonlar hızlandıkça tüketiciler bu hıza adapte oluyor ve mobildeki tüm deneyimlerde hız önem kazanıyor.

3.  Büyük telefon ekranları

Büyük ekranlar da dönüşüm oranlarını artıran bir faktör. 2007’den günümüze telefon ekranlarında belirgin bir büyüme var. Bu sayede UX uzmanları tüketicilere çok daha kaliteli bir alışveriş deneyimi sunabiliyor..

4. Sürekli iyileşen mobil UX

Masaüstü ekranını mobil uyumlu hale getirmek kullanıcılara pratik ve etkili bir deneyim sağlamak için kullanılan eski bir metottur. Günümüz UX uzmanları artık çok daha yaratıcı ve akılcı çözümlere yönelmekle beraber, bir diğer etkili alternatif de mobil uygulamalar olabilir. Bu bağlamdaki gelişmelerden geri kalmamak için pek çok firma şimdiden yatırımlarını mobile yönlendirmiş durumda.  

Mobili Doğru Okumak

Artık kurumların fark etmesi gereken bir diğer  gerçek de tüketicilerin markayı masaüstü, mobil, uygulama ve mağaza olarak ayrı ayrı değil bir bütün olarak algıladığı. Online ve offline arasındaki farkın sanıldığından daha az olduğu idrak edilmeli ve iki kanala da bütünleşik bakılmalı. Mobil stratejilere ancak bu anlayışla yaklaşıldığında, mobil trafikten fayda sağlamanın çok daha kolay olduğu gözden kaçmamalı.

 

Comments are closed.