Marka Bağlılığını Nasıl Yaratırsınız?

Marka Bağlılığını Nasıl Yaratırsınız?

tt_arasta

Eskilerde bir markanın varlığını sürdürmesi için, iyi hizmet vermesi ve reklam sunması yeterli iken, şimdilerde durumlar bir hayli değişti. Artık iyi bir marka olmak için firmaların yolu bilgi teknolojilerinden geçiyor.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, rahatlıkla farklı seçeneklerin araştırılabildiği, her türlü karşılaştırmanın kolaylıkla yapılabildiği bir ortam oluşmuştur. Bu ortamda da mevcut müşteriyi elde tutmak adına müşteri ilişkilerinin önemi daha da artmıştır. Bu önemi kavrayarak müşteri ilişkilerine yönelen perakendeciler, sadık müşteriler kazanmak, müşterinin markaya olan bağlılığını, memnuniyetini ve firmanın karlılığını artırmak ve bunların sürekliliğini sağlamak yönünde çalışmalar yapıyorlar.

Son yıllarda perakende şirketleri ham veriyi yeni fırsatlar yaratmak, mevcut müşterilerinin sadakatlerini artırmak üzere şirketin mevcut pazar ihtiyaçlarına yanıt veren etkinlikte harmanlayarak bilgiye dönüştürme yönünde ilerlemelidir.

Bu yolda kilometre taşlarını oluşturan aşağıdaki 4 adım bulunmaktadır:

  • Veri Toplama
  • Veri Kalitesinin Sağlanması
  • Veri Analizi
  • Dijital Pazarlama

AMPD’nin hazırlamış olduğu Organize Perakende Sektörü Benchmark Araştırması’nın sonuçlarına göre, şirketlerin mevcut stratejik teknolojik önceliklerinin başında “veri ambarı/bilgi toplama” ve “raporlama” gelmektedir. Perakendeciler müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını, hangi sıklıkta alışveriş yaptıklarını, neler aldıklarını, şirkete hangi zamanlar ne kadar kazandırdıklarını toparlamadıkları sürece müşteri sadakatini kazanmak için aksiyon da alamazlar. Elde müşteri verisi olmadan pazarlama, ödüllendirme ve hatta şirket için ileriye dönük karlılık planları yapmak mümkün olmadığı gibi şirketin karlılık artışının önündeki müşteri temelli engeller de tespit edilemez.

Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için şirketler müşteri verilerini doğru taktiklerle doğru sistemlerde toplamalıdır. Hatta sistemlerine yeni girilen verilerin kalitesini sağlamak amacıyla kullandıkları sistemlerde mükerrer kayıtların önlenmesine yönelik algoritmalarla veri kalitesini de artırmalıdırlar. Toplanan verilerin analizinden önce verilerin denetlenmesi ve veri kalitesinin sağlanması, yapılan analizin doğru sonuç verebilmesi için büyük önem taşır. Firmada değişik kaynaklardan elde edilen veriler bir araya getirilerek belirli kontrollerden geçirilmeli ve ancak bundan sonra raporlamalara baz teşkil etmelidir. Veri temizleme işlemi, farklı veri tipleri için farklı teknikler kullanılarak zekice gerçekleştirilmelidir. Veri temizleme işlemi sonucunda ortaya çıkan tekil kayıtlar, temizleme işlemi öncesindeki değerlerle büyük ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Bu safhada güncel olmayan, hatalı ya da tamamlanmamış kayıtlar tespit edilip, düzeltilerek veya birleştirilerek analize uygun hale getirilmelidir.
Veri analizi safhası, tüm safhaların bir araya geldiği son ve en önemli bölümdür. Perakende sektöründe uzun dönemli stratejik kararlar vermek ve bu kararları hayata geçirmek için müşteri verileri en doğru adımlarla analiz edilmelidir. Bu safhada toplanan ve temizlenen müşteri verileri, şirketin stratejik aksiyonları için filtrelenerek ön plana çıkar. Analiz edilen bilgi üzerinde düşünme, stratejik kararları doğrulama gibi avantajların yöneticilerin önüne sunar.

Doğru satış stratejilerinin hedef müşteri kitlesine uygulanabilmesi için müşteri verisi bilgiye dönüştürülerek irdelenmelidir. Müşteri önceliklerinin neler olduğu ve buna bağlı olarak hangi doğrultuda ilerlenmesi gerektiği ile ilgili proaktif kararlar verilmelidir. Yeni müşteri kazanımı, müşteri sadakatinin arttırılabilmesi, mağaza bazında talebe göre ürün dağılımı, fiyat ve kampanya kararlarının verilmesi ve müşteri davranışlarına göre yönetiminin şekillenmesi için bu bilgiye dayalı stratejik aksiyonlar alınmalıdır. Perakende firmaları imajlarının ve marka güçlerinin nasıl geliştiğini müşterilerin davranışlarını inceleyerek belirleyebilirler. Müşterilerin tercih ve eğilimleri doğrultusunda kararlar alarak, doğru pazarlama stratejilerine karar verebilirler. Müşteri davranışları, alışveriş tarihçeleri, müşteri demografik verileri gibi raporlar bu kararlara temel teşkil edebilir. Tüm bu adımların ardından müşteriyi harekete geçirecek olan ise dijital pazarlama adımıdır.

Dijital Pazarlamanın Perakende Şirketleri İçin Önemi

Günümüzde teknolojinin geldiği noktada şirketler için müşteriyi anlamak sadece satış departmanının ana hedefi değil, pazarlama departmanının da öncelikli amacı haline gelmiştir. Perakende firmalarının pazarlama faaliyetlerinde hedef kitlelerine ulaştıkları birebir iletişim araçları göze çarpmaktadır. Şu an birçok perakendecinin kullandığı kısa mesaj ve e-posta kanalları, ancak hedefli kampanyalarla şirketlere değer katabilir. Bu yollarla müşteriye ulaşmak ne kadar kolay gibi görünse de kampanyanın ya da sunulan ürünün hedefli olmaması durumunda beklenilen etkiyi yaratmayacaktır. Çünkü hedefe kalibre olmayan yığın kampanyaların hedefi vurması da pek olası değildir. Ayrıca yığın kampanyaların şirketlere maliyetleri de bir hayli yüksek olabilmektedir. Bu bilgilerle perakendeci, müşterilerin değişen eğilimlerini, ürün tercihlerini, satın alma sıklıklarını, bütçelerini, zevklerini ve alışkanlıklarını yakından izleyebilir ve perakende karması ile ilgili kararlarını, promosyon uygulamalarını daha sonuca odaklı olarak oluşturabilir.

Perakende, ekosistemdeki gelişmelere ayak uydurarak müşterilerini tanıyan, müşterilerinin tercihleri doğrultusunda aksiyonlar alan ve kampanya sonuçlarını bireysel bazda dahi ölçümleyebilen bir yönde ilerlemek zorundadır. Müşteri verisini anlamlı bilgiye çevirmeyi başararak doğru ürünün, doğru zamanda, doğru müşteriye sunulması ile firmaların ciro ve karlılıklarında gözle görünür artışlar sağlanabilir. Bu doğrultuda ilerlemek için ilk adım şirketlerin yenilikçi ve her zaman gelişime açık olan bu vizyonu özümsemeleridir. Ardından bu vizyon doğrultusunda hedefe ilerleyebilmek için doğru iş ortakları ve doğru ürünleri bulmak başarıyı da getirecektir.

Comments are closed.