Inveon’un MSP Gururu

Inveon’un MSP Gururu

Ekibimiz üyelerinden Moris Kastro, Microsoft’un en değerli ünvanlarından olan Microsoft Student Partner (MSP) olmaya layık görüldü.

Microsoft Student Partners (MSP) programı, başarılı ve yetenekli bilgisayar bilimleri ve benzeri BT alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin ve yanısıra iletişimi, pazarlama yeteneklerini güçlü yanı olarak gören ve bu özelliklerini geliştirmek/pekiştirmek arzusunda olan öğrencilerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu ünvana sahip olan öğrencinin, teknolojik bilgi ve becerilerini geliştirebilmesine ortam da sağlanarak, programa katılım yeterliliği ve teknoloji tutkunları ile meraklılarına yardımcı olma isteği takdir edilmektedir. Moris Kastro, Inveon’daki profesyonel çalışmalarına paralel olarak, 2006-2007 akademik yılı boyunca Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Microsoft Student Partner görevini yürütecektir.

Comments are closed.